Σοφία Κολοκοτσά, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η σχεδίαση ενός κτηρίου και κυρίως μιας κατοικίας, γίνεται με τη συνεργασία του πελάτη από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να έχει τη ικανοποίηση ότι πραγματοποιήσαμε το όραμα του.
Με αξιολόγηση του οικοπέδου και τις ανάγκες του για τη χρήση του κτηρίου, συντάσσουμε το πρόγραμμα, βασικό στοιχείο στο οποίο θα στηρίζεται η πρόταση μας.
Στη συνέχεια αξιολογούμε την πρώτη λύση και συνεχίζουμε με εναλλακτικές λύσεις στο γενικό σχέδιο ή σε επί μέρους στοιχεία.
Τα κριτήρια που ορίζουν τη δουλειά μας είναι η προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη, στη μορφολογία του οικοπέδου, στην αισθητική του περιβάλλοντος και στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικές και κατασκευαστικές.